Es geht endlich wieder los – Končno lahko štartamo

181

Am Montag geht´s endlich wieder los! Aufgrund der günstigen Klassenschülerzahlen und Dank des Zubaus können wir unter Einhaltung sämtlicher Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, ohne Klassenteilungen, mit allen Schülerinnen und Schülern, voll durchstarten. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an die Gemeinde und das Land Kärnten, die uns bei der Erweiterung des Bildungscampus alle Wünsche und Pläne erfüllt haben! Gerade in der derzeitigen Situation zeigt sich, dass unsere Planungen zukunftssicher und richtig waren.

Hier noch einige Eckdaten zu unserer Homelearning-Homepage:
– Veröffentlichung der Homepage am 16. März
– seither 118.500 Aufrufe
– 2.000 Aufrufe pro Tag
– 1.010 (!) veröffentlichte Beiträge des Lehrerinnenteams

V ponedeljek končno spet štartamo! Zaradi ugodnega števila učencev in lepe dogradnje, lahko z ozirom na vse varnostne in higijenske predpise, brez delitev, z vsemi učenkami ter učenci ponovno štartamo. Na tem mestu še enkrat prisrčna hvala občini in deželi, ki sta nam pri razširitvi izobraževalnega kampusa izpolnili vse želje in načrte! Ravno v tem času so se naši načrti izkazali kot v bodočnost usmerjeni in pravilni.

Tukaj še nekaj podatkov o naši uspešni homelearning-platformi:
– objava platforme 16. marca
– odtlej 118.500 priklicov
– dnevno 2.000 priklicov
– 1.010 (!) objavljenih prispevkov učiteljskega tima