Covid-19 – Info

2899

Update, 31.03.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie sie bereits aus den Medien erfahren haben, wird es zumindest bis Ende April keinen regulären Unterricht an Österreichs Schulen geben. Unser Lehrerinnenteam wird deshalb auch weiterhin unsere bewährte Homelearning-Plattform mit Inhalten befüllen, diese optimieren und Arbeitsaufträge für unsere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen. Detailliertere Informationen erhalten sie über unsere schulinternen Kommunikationskanäle. Vielen Dank für die rege Teilnahme an unserer Online-Befragung und für die äußerst positiven Rückmeldungen! In der Gemeinschaft liegt die Kraft!

Dragi starši in vzgojni upravičenci,
predvidoma do konca aprila na avstrijskih šolah ne bo regularnega pouka. Naš učiteljski tim bo torej še naprej polnil našo priljubljeno homelearning-platformo, ki jo bomo redno razvijali naprej. Podrobnejše informacije boste dobili preko naših internih komunikacijskih kanalov. Prisrčna hvala, da ste sodelovali pri našem online-povpraševanju in hvala za izredno pozitivni feedback! V skupnosti je moč!

Update, 21.03.2020, 10:30

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir danken ihnen für die intensive Nutzung unserer Homelearning-Plattform, die wir auch in den kommenden Tagen und Wochen regelmäßig um zusätzliche Funktionen und Inhalte erweitern werden. So können die Kinder von zuhause aus, wo sie derzeit am sichersten sind, Inhalte vertiefen und wiederholen, ohne etwas zu versäumen.
Auch in den kommenden Tagen werden wir bei Bedarf einen Notdienst für Kinder jener Eltern einrichten, die beruflich unabkömmlich sind und keine andere Möglichkeit der Betreuung haben (Ärztinnen/Ärzte, medizinisches oder Pflegepersonal, Mitglieder von Blaulichtorganisationen oder Krisenstäben, Apothekenpersonal, etc.). Wir bitten sie, einen möglichen Betreuungsbedarf im Voraus der Klassenlehrerin zu melden. Bleiben sie gesund!

Dragi starši in vzgojni upravičenci,
zahvaljujemo se vam za intenzivno koristenje naše homelearning-platforme, ki jo bomo tudi v prihodnjih dneh nadgrajevali z dodatnimi funkcijami in vsebinami. Tako lahko otroci od doma, kjer so trenutno najbolj varni, ponavljajo vsebine in pogljabljajo znanje in ničesar ne zamudijo.
Tudi v prihodnjih dneh bomo po potrebi na šoli nudili dežurno službo za otroke tistih staršev, ki so poklicno nepogrešljivi in nimajo druge možnosti oskrbe (zdravnice/-ki, strežno osebje, člani organizacij z modro lučjo in kriznih štabov, farmacevti, etc.). Prosimo vas, da potrebo po oskrbi javite razredni učiteljici. Ostanite zdravi!

Update, 15.03.2020, 15:00

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

aufgrund der heute von der Bundesregierung und dem Nationalrat festgelegten Vorgangsweise werden auch die vom Bildungsministerium beschlossenen Maßnahmen vorgezogen und ausgeweitet. Was für den Mittwoch geplant war, gilt somit schon ab morgen, Montag, den 16.03.2020. An dieser Stelle noch einmal unser Appell an sie, die Kinder und insbesondere die älteren Mitmenschen nicht der Gefahr der Infizierung auszusetzen und für eine Heimbetreuung der Kinder zu sorgen. Sollten sie ihr Kind trotz allem in die Schule schicken, bitten wir sie, die Klassenlehrerin unverzüglich darüber zu verständigen.

Dragi starši in vzgojni upravičenci,

zaradi sklepov, ki so bili danes sprejeti od naše zvezne vlade in zveznega ministrstva, velja postopanje, ki je bilo previdevano za sredo, že od jutri, 16.03.2020 dalje. Na tem mestu še enkrat apeliramo na vas, da otroke in zlasti starejše soljudi ne izpostavljate nevarnosti okužbe in poskrbite za to, da bodo otroci lahko ostali doma. Če boste otroke vseeno poslali v šolo, vas prosimo, da o tem nemudoma obvestite razredno učiteljico.

Update, 15.03.2020, 09:35

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ihre Kinder können bereits ab Montag zuhause bleiben und auf Grundlage von Expertenmeinungen bitten wir sie, davon Gebrauch zu machen – nur so kann es uns gelingen die Ausbreitung des Virus einzudämmen und vor allem unsere gefährdeten und älteren Mitmenschen zu schützen! Schularbeiten, Lernkontrollen und andere Überprüfungen entfallen mit sofortiger Wirkung. Wenn sie für ihre Kinder noch Schulbücher, Hefte und Lesebücher abholen möchten, können sie dies am Montag und Dienstag jeweils bis 17:00 erledigen, die Lehrerinnen werden alles vorbereiten und die Klassen werden auch am Nachmittag frei zugänglich sein.
Wir haben eine eigene Homepage eingerichtet, auf der die Klassenlehrerinnen in den nächsten Tagen Lerninhalte für die beiden Wochen vor Ostern veröffentlichen werden, so werden ihre Kinder, auch wenn sie zuhause bleiben, nichts versäumen. Schon jetzt finden sie auf unserer Homelearning-Plattform Links zu Seiten mit Lerninhalten und Tipps für Spiele. Den Link zu unserer Homelearning-Plattform und aktuelle Informationen finden sie auf unserer Schulhomepage www.europaschule-evropskasola.com.

Dragi starši in vzgojni upravičenci,
vaši otroci lahko ostanejo doma že od ponedeljka naprej in vas na podlagi izvedeniških mnenj strokovnjakov prosimo, da se poslužite te možnosti – samo tako nam lahko uspe, da preprečimo nadaljnjo razširitev virusa in le tako lahko zaščitimo ogrožene in starejše soljudi!
Šolske naloge, preverjanja znanja in druga preverjanja odpadejo s takojšnjo veljavnostjo. Če želite v šoli dvigniti šolske knjige, zvezke ali bralne knjige, to lahko storite v ponedeljek in v torek. Razredi bodo odprti in dostopni do 17. ure in bodo učiteljice vse pripravile.
Objavili smo posebno spletno stran, na kateri bodo učiteljice v prihodnjih dneh začele z objavljanjem učne snovi za oba tedna pred velikonočnimi počitnicami. Tako vaši otroci doma ničesar ne bodo zamudili. Že zdaj na naši platformi za homelearning najdete povezave do spletnih strani z učnimi igricami in igrami za prosti čas. Link najdete na naši spletni strani www.europaschule-evropskasola.com.

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie sie bereits erfahren haben, kommt es in der kommenden Woche zur etappenweisen Schließung von Schulen. Ab Mittwoch gibt es in den Volksschulen nur noch “Unterricht light”. Das bedeutet, dass voraussichtlich bis zu den Osterferien die Vertiefung und Festigung bereits durchgenommener Inhalte im Vordergrund stehen wird.

Für den Fall der häuslichen Betreuung der Kinder haben wir eine eigene Homepage erstellt. Den Homelearning-Link finden sie auf der Startseite unserer Schulhomepage. In den kommenden Tagen und Wochen wird unser Lehrerinnenteam die Seiten unserer Homelearning-Homepage mit Inhalten befüllen.

Da eine Eindämmung des Virus nur gelingen kann, wenn möglichst viele Kinder zuhause bleiben, appellieren sowohl die Bundesregierung als auch unsere Schule an sie, für eine häusliche Betreuung ihrer Kinder zu sorgen.

Sollte dies absolut nicht möglich sein, werden die betreffenden Kinder in der Schule (laut Stundenplan) und im Hort betreut werden.

Dragi starši in vzgojni upravičenci,

kot smo vam že sporočili, bodo prihodnji teden pričeli z zapiranjem šol. Od srede naprej bo na ljudskih šolah samo še “pouk light”. To pomeni, da bo učiteljski tim predvidoma do Velike noči utrjeval snov, ki so jo otroci že obdelali.

Za otroke, ki bodo ostali doma, smo pripravili posebno spletno stran. Homelearning-povezavo najdete na naši šolski spletni strani. V prihodnjih dneh in tednih bo naš učiteljski tim z učno snovjo polnil to stran.

Ker bo omejitev virusa lahko uspela samo, če čim več otrok ostane doma, tako ministrstvo kot tudi naša šola apelira na vas, da poskrbite za varstvo otrok po domovih.

Če bi to sploh ne bilo možno, bo v šoli (zaenkrat velja navadni urnik) in v popoldanski oskrbi poskrbljeno za varstvo.