Welttierschutztag – Svetovni dan varstva živali

336

Lukas aus der 2.a-Klasse brachte am heutigen Welttierschutztag seine beiden Hasen mit in die Schule. Diese wurden von den Kindern liebevoll umsorgt. Nebenbei lernten die Kinder auch viele interessante Dinge über den Tierschutz und über Hasen.

Lukas iz 2.a-razreda je na današnji svetovni dan varstva živali prinesel s seboj v šolo svoja zajca. Otroci so ljubeznivo skrbeli za njiju. Poleg tega so se ob tej priliki naučili mnogo zanimivih stvari o zaščiti in varstvu živali ter o zajcih.