Corona-Ampel – Corona semafor

236

Für unseren Bezirk gilt ab Montag 0:00 die Ampelfarbe Orange. Für die Schule gelten trotz “Orange” die Maßnahmen der Farbe “Gelb”. Das bedeutet:

– MNS verpflichtend für alle außerhalb der Klasse (wie bisher)
– MNS verpflichtend für schulfremde Personen (wie bisher)
– Sport vorwiegend im Freien, in Turnhallen nur unter besonderen Auflagen (kleine Gruppen, Belüftung, keine Kontaktsportarten)
– Singen nur im Freien oder mit MNS

Barva corona-semaforja se bo za naš okraj spremenila v ponedeljek ob 0:00 od zeleno na oranžno. Za šole kljub temu veljajo ukrepi, ki veljajo za rumeno barvo: To pomeni:

– maske so obvezne izven razredov (kot doslej)
– maske so obvezne za vse osebe, ki niso del šolskega osebja (kot doslej)
– šport pretežno na prostem, v telovadnici samo pod določenimi pogoji (male skupine, prezračenje, nobenih kontaktnih športnih panog)
– petje samo na prostem ali z masko