Einschreibung – Vpisovanje

822

Für alle in der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg wohnhaften Kinder, die bis zum 1. September 2022 das 6. Lebensjahr vollenden, beginnt mit dem Schuljahr 2022/23 die allgemeine Schulpflicht.

Diese Kinder sind anlässlich der Schülereinschreibung am

Donnerstag/četrtek, 24. Feber 2022
oder am
Freitag/petek, 25. Feber 2022

von/od 07.30 bis/do 11.30

in der Europaschule St. Michael ob Bleiburg/Evropska šola Šmihel pri Pliberku

einzuschreiben.

Die Erziehungsberechtigten werden ersucht, die Kinder bei der Einschreibung persönlich vorzustellen und folgende Personalurkunden vorzulegen:

  • Geburtsurkunde des Kindes
  • Sozialversicherungsnummer des Kindes bei Kinder, deren Erziehungsberechtigte nicht die Eltern sind, ein Nachweis über die Erziehungsberechtigung (Vormundschaftsbeweis, Adoptionsnachweis, …)
  • außerdem ist in Zweifelsfällen die Staatsbürgerschaft der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten nachzuweisen

Sollte ein schulpflichtiges Kind nicht schulreif oder schulunfähig sein, sind von den Erziehungsberechtigten entsprechende Nachweise hierfür bei der Einschreibung vorzulegen.

Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, und in der Zeit vom 2. September 2022 bis einschließlich 1. März 2023 das 6. Lebensjahr vollenden und schulreif sind, können ebenfalls über Ansuchen der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres 2022/23 in die erste Klasse der Volksschule aufgenommen werden. Falls die Eltern dieser Kinder den vorzeitigen Schulbesuch ihrer Kinder wünschen, sind diese auch am 24. oder 25. Feber 2022 in der Volksschule vorzustellen. Erforderlich sind die gleichen Unterlagen wie für alle schulpflichtigen Kinder und überdies ein Ansuchen der Erziehungsberechtigten um vorzeitige Aufnahme.

Za vse otroke, ki stanujejo v tržki občini Bistrica pri Pliberku in so do 1. septembra 2022 dopolnili 6. leto starosti, se s šolskim letom 2022/2023 začne splošno veljavna šolska obveznost.

Vzgojni upravičenci so pozvani, da otroke pri vpisovanju osebno predstavijo in predložijo sledeče dokumente:

  • rojstni list
  • številko socialnega zavarovanja otroka in pri otrocih, kjer vzgojni upravičenci niso starši dodatno potrdilo o vzgojnem upravičenju (dokazilo za skrbništvo, potrdilo o adopciji, …)
  • poleg tega je v nejasnih primerih potrebno izkazati državljanstvo staršev ali vzgojnih upravičencev

Če šoloobvezni otrok ni zrel za šolo ali ni sposoben za šolo, morajo starši pri vpisovanju predložiti ustrezna potrdila.

Otroke, ki še niso šoloobvezni in v dobi med 2. septembrom 2022 in vključno 1. marcem 2023 dopolnijo 6. leto starosti ter so zreli za šolo, lahko po prošnji vzgojnih upravičencev z začetkom šolskega leta 2022/2023 pravtako vpišemo v prvi razred ljudske šole.

Če vzgojni upravičenci teh otrok želijo predčasni vpis, jih morajo predstaviti pravtako 24. ali 25. februarja 2022 v ljudski šoli. Potrebni so isti dokumenti kot za šoloobvezne otroke in dodatno prošnja vzgojnih upravičencev za predčasni vpis.